Beszélgetések Istennel

“Hogyan lehetséges, hogy 6.9 milliárd ember, 6.9 milliárd érző lény, aki nyilvánvalóan ugyanazokat a dolgokat akarja: béke, egészség, boldogság, öröm, biztonság, bőség, jólét, lehetőség… Hogyan lehetséges, hogy közel hét milliárd érző lény mind ugyanazt akarja, mind ugyanarra vágyik, ugyanazért dolgozik és egyszerűen képtelen elérni?” – Neale Donald Walsch

Beszélgetések Istennel 1-3 (Conversations with God 1-3, 1995, 1997, 1998; Beszélgetések Istennel I-III.)

Milliók szólnak elismerően a Beszélgetések Istennel sorozatról, amelyet közel negyven nyelvre fordítottak le. A sorozat egy szent beszélgetés szó szerinti leírása, amelyet a szerző Istennel folytatott, az Ő oldalán. Kilenc könyv majd’ háromezer oldalát tölti meg, s az emberi élet valamennyi aspektusát érinti. Felveti a legtöbb kérdést, amelyeket időről időre fel szoktunk tenni életről és szeretetről, hivatásról és elhivatottságról, emberekről és kapcsolatokról, jóról és gonoszról, bűnről és bűntudatról, megbocsátásról és megváltásról, az Istenhez és a pokolhoz vezető útról: mindenről. Megvizsgálja a kézzelfoghatót és az elvontat, a láthatót és a láthatatlant, az igazságot és a hazugságot. Főként azoknak ajánlott, akiket nem elégítenek ki a hagyományos vallások válaszai.

Beszélgetések Istennel – Első könyv: Szokatlan párbeszéd
Amikor Neale Donald Walsch úgy érezte, élete kudarcba fullad, levelet írt Istennek. Fájdalmát egyetlen szemrehányó kérdésben lehetne összesűríteni: “Mivel érdemeltem ki ezt a nyomorúságos életet?”. Isten nem postafordultával válaszolt, hanem azon nyomban! Walsch mérhetetlen megrökönyödésére, a toll magától kezdett mozogni, neki csak követnie kellett a sugallatot… Így jött létre a beszélgetés, amelynek első kötete főként személyes kérdéseket tárgyal, az egyén életének kihívásaival és lehetőségeivel foglalkozik: érzelmi kapcsolatokkal, a megfelelő állás megtalálásával, pénzkezeléssel, valamint hogy miként építhetjük be Isten mérhetetlen energiáit a mindennapi életünkbe. Beavat a szimbolikus gondolkodásba, az összefüggések érzékelésébe, és világossá teszi, hogy bármi történik is velünk, azt mind mi magunk hívjuk életre.

Beszélgetések Istennel – Második könyv: További párbeszéd
A második könyvben Isten átfogóbb betekintést nyújt világunkba; a Föld egészét érintő témákat tárgyalja, és azokat a kihívásokat, amelyekkel egész bolygónknak szembe kell néznie. Oktatási, politikai, gazdasági és teológiai forradalmat javasol, s egyebek mellett megismertet az emberi szexualitás isteni megközelítésével is. Néhol kissé kényelmetlen, kicsit mintha meg is rázná a vállunkat. Felébreszt és cselekvésre ösztönöz: “Csak ragaszkodjatok a nyugtalansághoz! Kapaszkodjatok meg, ha a csónakot dobálni kezdi a tenger. Aztán éljetek a felvázolt új gondolatrendszer szerint – vagy még jobb, ha a saját megélt életetek példáján és csodáin keresztül magatok teremtitek meg.”

Beszélgetések Istennel – Harmadik könyv: A párbeszéd folytatódik
A harmadik könyv a legnagyobb kihívásokkal foglalkozik, amelyekkel az ember szembesülhet. Más síkokkal és dimenziókkal ismertet meg, feltárja a legmagasabb rendű igazságokat, valamint a lélek kihívásait és lehetőségeit. Felszínre hozza a bennünk rejlő örök tudást, hogy eldönthessük, mit szeretnénk valóra váltani a rendelkezésünkre álló végtelen lehetőségek tárházából.

 

Az üzenet (What God Said, 2013)

Az üzenet„Most, a Beszélgetések Istennel sorozat kilenc könyve után újra itt vagyok, és ugyanazt teszem, amit eddig mindig, amikor leültem megírni egy könyvet. Megkérdezem magamtól: Miért írod ezt a könyvet? Mit akarsz vele elérni? Szükség van erre a könyvre?
Hadd válaszoljam meg úgy a saját kérdéseimet, hogy egyben bepillantást kaphass abba, ami előttünk áll – hogy el tudd dönteni, meg akarod-e tenni velem ezt az utat vagy sem.
Azért írom ezt a könyvet, mert sok-sok alkalommal, sok-sok ember kérte, hogy fejtsem ki a lényegét annak, amit Isten mondott a Beszélgetések Istennel háromezer oldalán. Ezt egyetlen takaros kis kötetben szeretném megtenni, hogy Isten emberiséghez szóló Üzenete egyszerűen és gyorsan elérhető legyen.
Azt akarom elérni a Beszélgetések Istennel új, korábban nem publikált, kibővített Üzeneteivel, hogy a mindennapi életben azonnal használhatók legyenek. Gyakorlatias, és nem csupán elméleti ötleteket szeretnék átadni.
A könyvre két okból van szükség: (1) Emberek milliói olvasták a Beszélgetések Istennel köteteit (a sorozatot harminchét nyelven adták ki), és ezek az olvasók azt kérték, hogy ne csupán magyarázzam el a tartalmat, hanem azt is mondjam meg, melyek a legfontosabb Üzenetek.
(2)  Ha az emberek alkalmazni tudják a Beszélgetések Istennel Üzeneteit, az megváltoztathatja a világot, és a világnak égető szüksége van az Az_Uzenet_beleolvasas_csik_325pxazonnali változásra. Nem ötven év múlva. Nem huszonöt év múlva. Nem tíz év múlva. Azonnal.”

 

 

 A Beszélgetések Istennel kozmológia további kötetei:

Barátságban Istennel (Friendship with God,1999; Beszélgetések Istennel IV.)

baratsagbanistennelNeal Donald Walsch hat évvel ezelőtt belekezdett egy beszélgetésbe, és páratlan viszonyt alakított ki Istennel, aki ott van mindenütt, mindenkivel és valamennyi tettünkben ő szól hozzánk. Csak észre kell vennünk, figyelnünk és válaszolnunk, hogy elkezdjük a magunk beszélgetését. És miközben ezt tesszük, egyre tartósabbá válnak az Istenhez fűződő kötelékeink. A beszélgetés idővel barátsággá, szorosabb, gazdagabb és teljesebb kapcsolattá mélyül.
Először mindenkivel beszélgetés útján kerülünk kapcsolatba, és ha az jól alakul, barátság szövődhet belőle, megtapasztalhatjuk a másikkal az egység, a közösség élményét. Pontosan ugyanígy történik Istennel is.
Eltérő időben és módon, de mindenki átéli a maga beszélgetését Istennel. Ez végbemehet gondolatban vagy papíron; az is megtörténhet, hogy valamelyest késik a válasz, és egyszer csak kihalljuk a rádióban felcsendülő dalból, vagy egy filmben ismerjük fel, egy előadáson üti meg a fülünket, megpillantjuk egy újságcikkben, elősejlik valamelyik barátunk odavetett szavaiból. Miután meggyőződtünk róla, hogy soha nem szakad meg a beszélgetésünk, az már biztos alapot jelent a barátsághoz.

 

Egységben Istennel (Communion with God, 2000; Beszélgetések Istennel V.)

egységbenistennel“Az emberek többsége hisz Istenben.
Csak éppen nem hisznek egy olyan Istenben, aki hisz bennük…”

Megtanultál beszélgetni Istennel: erőt, reményt és szeretetet merítettél a Vele való barátságból, és te viszonoztad, mert a hit kétirányú utca. Most Isten a teljességet, az egységet kínálja neked. Találkozhatsz Vele, ám ehhez át kell látnod az ember Tíz Illúzióján. Ha felismered ezeket az Illúziókat, megváltoztathatod a gondolkodásmódodat. Ha elfogadod, hogy ezek csak illúziók, megváltoztathatod a hitedet.
Az első öt Fizikai Illúzió – ezek a fizikai testedben töltött életedhez tartoznak. A második öt Metafizikai illúzió, amelyeknek a nem fizikai valósághoz van közük. Részletesen kifejtésre kerülnek mindezek az illúziók. Látni fogod, hogyan jönnek létre, és miként befolyásolják az életed. Átmenetileg add fel az Istennel és az Élettel kapcsolatos korábbi elképzeléseid. Bármikor visszatérhetsz hozzájuk. Nem arról van szó, hogy örökre odahagyd, hanem csak hogy tedd félre egy pillanatra, és szoríts helyet annak a lehetőségnek, hogy lehet valami, amiről még nem tudsz, és melynek ismerete minden megváltoztathat.

Ez a könyv nem kíván abban tetszelegni, hogy maga az Igazság. Az a szándéka, hogy elvezessen a magad legbenső bölcsességéhez. Válaszd ezt az igazságot, és megváltoztathatod a világot.

 

(The New Revelations, 2002; Beszélgetések Istennel VI.)

Nem jelent meg magyarul.

 

A Holnap Istene (Tomorrow’s God, 2004; Beszélgetések Istennel VII.)

HolnapIsteneÉppúgy, mint előző könyveiben, Neale Donald Walsch most sem kíméli az emberi gondolkodás teremtette tabukat. Ismét élvezetes olvasmánnyal ajándékozott meg minket, mondanivalója ugyanakkor sokkal jobban alkalmazható a gyakorlatban, mint eddigi Beszélgetései. Állítása szerint teremtettünk magunknak egy hamis Isten-képet, s ezzel földi poklot a mennyország helyére. Szolgálni próbáljuk Istent, ahelyett hogy azonosulnánk bennünk rejlő szikrájával és az Élettel. Ugyanakkor valami egészen különleges dolog megy végbe bolygónkon. A spiritualitás új formáját alakítjuk ki, ami lehetővé teszi, hogy az Isteni Minőséggel kapcsolatos új eszméket, új társadalmat, új politikát, új gazdasági és oktatási modellt teremtsünk. Átlátható, szabad és igazságos világot. Jelenleg azonban a szakadék szélén táncolunk, s ebben az irányban már nem haladhatunk tovább: ha szeretnénk megőrizni az élet általunk ismert formáját, ideje változtatnunk. Amennyiben másképp döntünk, a Föld mint élő organizmus majd gondoskodik a fennmaradásáról… nélkülünk. Minden nagy igazság istenkáromlás – a megjelenésekor. Az idő, hogy megváltoztasd a legtöbb, szentséggel kapcsolatos hiedelmedet, elérkezett. Ez a könyv maga a változás. Bárki olvassa is el, a világ közelebb kerül az áhított békéhez. A Te békédhez, a családodéhoz, a földéhez. Egyetérthetsz vele, vagy sem, de elfelejteni sohasem fogod: alapvető látomás ez a közeljövődről.

 

(What God Wants,2005; Beszélgetések Istennel VIII.)

Nem jelent meg magyarul

 

Istennel az öröklétben (Home with God, 2006; Beszélgetések Istennel IX.)

Istennel az öröklétbenMi megy végbe valójában e földi létben, és mi fog történni, ha életünk véget ér? Újra egyesülünk-e rég eltávozott szeretteinkkel? Tudatában leszünk-e annak, ami a halálunk után történni fog? Fog EGYÁLTALÁN történni valami? Itt megtalálhatjuk a lélegzetelállító és lelkesítő válaszokat a kérdésekre, amelyeket minden emberi lény egész életében kutat. Jelen eszmecsere az emberi tapasztalat számos területét vizsgálja meg, s kiváltképpen egyet derít fel minden eddiginél nagyobb mélységben: a halált és a haldoklást, valamint a túlvilági életet. Egyszerű, érthető nyelven tárja fel az élet okát és célját, az utazás természetét, amelyet mindnyájan megkezdtünk; s ennek az utazásnak a rendkívüli végét – amelyről kiderül, hogy egyáltalán nem is végállomás, hanem elragadtatott közjátéka egy dicsőséges tapasztalatnak, amelynek teljes leírása lenyűgözi képzeletünket. A párbeszéd meghökkentő, új, korábban sosem ábrázolt és képzelt helyekre szökken előre, majd visszaugrik az ismert alapokhoz, hogy biztosítsa a következő elképesztő felfedezés szilárd talaját. Néhány megdöbbentő gondolat a könyvből: – Szüntelenül a teremtés cselekedetét gyakorlod, az életben és a halálban egyaránt. Mindenki mindent a saját érdekében tesz… Ha megérted, hogy ez még a halálra is igaz, akkor soha többé nem fogsz félni tőle. – Te magad vagy az okozója a saját halálodnak. Ez mindig igaz, bárhol és bárhogyan halj is meg. – Nem halhatsz meg akaratod ellenére. Semmi olyasmi nem történik meg veled, amit te magad ne akarnál. Egyáltalán semmi. BEKÉPZELHETED ugyan magadnak, hogy olyan dolgok történnek veled, amelyeket nem akartál, ám ez nem a valóság, és pusztán azt a célt szolgálja, hogy áldozatnak tarthasd magad. Semmi sincs, ami ennél a gondolatnál erősebben akadályozna a fejlődésedben. Az áldozattá válás gondolata biztos jele a korlátolt felfogóképességnek. Valódi áldozati bárányok nem léteznek. – Egyetlen hazafelé vezető ösvény sem jobb bármelyik másiknál. A halál sosem tragédia, hanem mindig ajándék. – A halál időzítése és körülményei mindig tökéletesek. Mindig minden ember halála szolgálja az összes többi ember célkitűzéseit, akik tudnak a halálesetről. Hiszen ezért tudnak róla. Így hát soha egyetlen halál (és élet) sem “hiábavaló”. Soha senki nem hal meg “feleslegesen”. – A születés és a halál ugyanaz a dolog. – Nem létezik olyasmi, hogy a fejlődés vége. – A halál visszafordítható. “Ha lesz elég türelmed a könyvhöz – s ha már itt tartunk, az életedhez -, busás jutalomban fogsz részesülni. Másként fogod élni mindennapjaidat, mert kevésbé fogsz tartani attól, hogy úgy élj, ahogyan mindig is akartál – merészen és szeretetteljesen!” Neale Donald Walsch

 

Neale Donald Walsch további kapcsolódó könyvei

Istennél is boldogabban (Happier than God, 2008)

Istennél is boldogabbanNem kell megjárnunk a poklot ahhoz, hogy a mennyországba jussunk. Hallod? Kiáltsuk világgá az összes háztetőről! Minden szószékről és pulpitusról ez hangozzék! Tudja meg mindenki itt és most: a boldogság az ember természetes állapota, és akár életünk minden percét ebben az állapotban tölthetjük. A legtöbb ember nincs tisztában azzal, hogy az élet a boldogságról szól. Azt gondolják, hogy inkább valamiféle óriási megmérettetés, kihívás. Ám csak azért van részük olyan sok bánatban, kínban és gyötrelemben, mert nem értik az igazi kapcsolat lényegét Istennel, és nem értik, hogyan működik ez az életükben. Walsch ezt boncolgatja könyvében.
Szól a Vonzás Törvényéről, miszerint az egyén képes megteremteni a saját valóságát pusztán a pozitív gondolkodás és a megfeszített akarat segítségével. Arra A Titok kapcsán sokak által vitatott kérdésre keresi a választ, hogy ha mi, emberek bármit el tudunk érni a saját erőnkből, vajon mi haszna van egy nálunk nagyobb hatalomnak? Mi az értelme? Mi a célja? Mi Isten szerepe az Egyéni Teremtés Folyamatában? A könyv részletesen leírja a Megtestesülés Mechanizmusának működését s az azt támogató alapelveket. Végül, ha követjük a Walsch által ajánlott tizenhét lépést, boldogabbak lehetünk még Istennél is. Ám ez a boldogság nem öncélú, hanem másokra, embertársainkra összpontosít. A Vonzás Törvénye eszköz, amely akkor a leghatékonyabb, ha arra használják, amire való, vagyis hogy mindenkinek, akihez közünk van, és saját magunknak – ebben a sorrendben – boldog, békés és örömteli életet teremtsen. Az a célja, hogy ne az Ént, hanem a másik embert emelje fel és gyarapítsa – hiszen az Én csak így tud felemelkedni és kiteljesedni.

 

Amikor minden megváltozik …változtass meg mindent! (When Everything Changes, Change Everything, 2009)

amikormindenmegváltozikSzinte már közhelynek számít, hogy a modern élet mennyire felgyorsult, hogy milyen sok információval és ingerrel kell megbirkóznia a ma emberének, és hogy az életünk mostanában mennyire tele van változásokkal, s ennek következtében stresszel és szorongással. A helyzet azonban az, hogy a „változás” nem feltétlenül egyenlő a „válsággal”. Éspedig akkor nem jelent krízist, ha az embernek megvannak az eszközei, hogy megváltoztassa a változással kapcsolatos tapasztalatát – és épp ez az, amiben ez a könyv segítségünkre lehet.
A Beszélgetések Istennel sorozat világhírű szerzője, Neale Donald Walsch a változás természetét kutatja – hogy miért történik, hogyan kezelhető, és miként „húzhatunk hasznot” belőle. Központi témája nem más, mint hogy miként fogadjuk és kezeljük életünk változásait – azokat, amelyek már megtörténtek, és azokat, amelyek még előttünk állnak. A könyvben összefoglalt kilenc változtatás nem arra tesz képessé, hogy megállítsuk a változást (ez ugyanis lehetetlen), sőt még csak arra sem, hogy lassítsuk az ütemét. Inkább azt érhetjük el általuk, hogy egy minőségi ugrás következzen be a változáshoz való hozzáállásunkban és abban, ahogyan a változást kezeljük és megteremtjük.
Mindenkihez szól, aki úgy érzi, alulmaradt az élet nagy változásaival folytatott küzdelemben – és azokhoz, akik szeretnének segíteni nekik. A kötet a Walschtól megszokott frappáns, egyenes és gyakorlatias stílusával páratlanul hasznos eszközöket ad minden gyógyulni és élni vágyó kezébe.