Közösség

Beszélgetések Istennel kutatócsoport: http://www.facebook.com/groups/256171947889898/

“Köszönöm, hogy velem tartottatok ezen az úton. Tudom, hogy néhányatok számára nem lehetett könnyű. Az itt bemutatott gondolatok nagy része kétségbevonja azt, amiben hittünk és ahogyan viselkedtünk eddig, amíg el nem érkeztünk ehhez a könyvhöz. Ez az anyag arra ösztönöz mindannyiunkat, hogy új hitet teremtsünk magunknak, hogy új viselkedésmódot alakítsunk ki, hogy új gondolatokat tegyünk magunkévá arról, ahogy a dolgok lehetnének. Drámaian és sürgősen újféleképpen kell elkezdenünk gondolkodni az életünkről, és arról, ahogyan azt megéljük.
Ez az “új gondolat”-mozgalom, amelyről már hallhattunk. Ez nem szervezet vagy társadalmi jelenség, sokkal inkább folyamat, amelynek során a teljes társadalom az egyik létezési módból a másikba vált át. A kritikus tömegről szól. Ezt az anyagot pontosan úgy adtam itt tovább, ahogyan azt én megkaptam, azért, hogy támogassam és segítsem ezt a mozgalmat, hogy elősegítsem a kritikus tömegek kialakulását és a társadalmi lét váltását.
Márpedig a váltást véghez kell vinnünk. Mert nem folytathatjuk úgy, ahogyan eddig. Azok a gondolatok és konstrukciók, amelyekkel mi mint az emberi faj kormányoztuk magunkat, nem váltak be. Tulajdonképpen, szinte tönkretettek minket. Változnunk kell, meg kell változnunk, ha azt akarjuk, hogy legyen valamiféle világ, amit gyermekeinkre és az ő gyermekeikre hagyhatnánk.
Most, hogy ezt kimondtam, akarom, hogy tudjátok, hogy hatalmas reményeket táplálok az emberi faj iránt. Hiszek abban, hogy az emberi fajnak most páratlan lehetősége adódik arra, hogy eltüntesse mindazokat az akadályokat, amelyek oly hosszú időn keresztül visszatartottak minket attól, hogy legnagyszerűbb lehetőségeinket megvalósíthassuk. Látom azt is, hogy nem csak az egyéni, hanem a kollektív tudat is erősödik. Tudom, hogy a kollektív tudat az a fajta tudat, amely a tömegeket alakítja, és az válik az ennek a bolygónak a megtapasztalását tápláló energia forrásává. Így tehát a mi kollektív tudatunk az, amely kritikus.
A Beszélgetések Istennel trilógiának az isteni célja, most már tudom, az, hogy ezt a közösségi tudatot előmozdítsa. Ezeknek a könyveknek az üzenete nem csak nekem volt szánva, hanem az egész világnak rajtam keresztül, miképpen rajtatok keresztül el kell jutnia az egész emberiséghez. Megengednétek-e azt, hogy e könyvek üzenete elakadjon a ti fejetekben? Vagy pedig csatlakoztok hozzám, hogy az üzenetet együtt adjuk át egy nagyobb közösségnek?
Amit érdekesnek tartok az emberi faj jelenlegi helyzetével kapcsolatban, az az, hogy szinte valamennyien egyetértünk abban, hogy nem jól mennek a dolgok. Nos, ha egyénileg mindannyian egyetértünk, akkor miért nem teszünk valamit együttesen, hogy a dolgok rendbe jöjjenek? Ez az a kérdés, ami folyamatosan kísérti az emberiséget. Hogyan változtathatjuk az egyéni tudatosságot kollektív cselekvéssé?
Hiszek abban, hogy ez nem csak úgy érhető el, ha átéljük és terjesztjük a Beszélgetések Istennel üzenetét, hanem ha tudatosan igyekszünk csatlakozni azokhoz, akik már csoportokba és szervezetekbe tömörültek, hogy hasonló változásokat és megoldásokat találjanak, és azonos célokért küzdjenek.”

– Neale Donald Walsch
Beszélgetések Istennel

A cél egy olyan közösség létrehozása magyar nyelven, aminek tagjai magukénak érzik a Beszélgetések Istennel gondolatait, akik szívesen gondolnak ezekre a gondolatokra, szívesen gondolkodnak vagy gondolkodnának így, akik együtt tudnak rezegni ezekkel a felvetésekkel és szándékukban áll ilyen irányban változtatni az életükön, életfelfogásukon. Tárva a kapu azoknak is, akik keresnek és ezt nyitottan és befogadóan teszik, akik még nem teljesen értenek mindent, de valahol szimpatikus nekik ez a világhoz való hozzáállás. E célból kelt életre első körben a Beszélgetések Istennel kutatócsoport a facebookon.

Így kezdetben ez a facebook csoport fog helyet adni az eszmecserének, ám a facebook médiumnak is megvannak a korlátai. Amint szükség lesz rá, ez a weboldal veszi át a helyét.

De addig is…

Beszélgetések Istennel kutatócsoport: http://www.facebook.com/groups/256171947889898/